serwis komputerowy

Wrocław

INFOSERWIS

693 753 777

71 31 66 849

serwis komputerowy
naprawa komputerów
pogotowie komputerowe
profesionalny serwis komputerowy

„Komputery służą do rozwiązywania problemów, które bez komputerów nie istnieją”

Formy rozliczeń


Wrocław

Rozliczenia za wykonane usługi serwisu komputerowego mogą mieć różne formy:

Stawka godzinowa

Opłaty za serwis naliczne są za każdą rozpoczętą jednostkę czasu - jednostkę rozliczeń. Jednostką tą jest obecnie okres 15 minut. Wartość jednostki jest proporcjonalna do jej długości względem godziny. Czyli, jeżeli jednostka stanowi 1/4 godziny, to jej wartość wynosi 1/4 stawki godzinowej.
Pierwsza godzina jest zawsze naliczana w całości niezależnie od czasu serwisu.

Stawki za poszczególne czynności

Zadania serwisowe mogą zostać podzielone na operacje elementarne, którym przypisano określone stawki cenowe. Łączna wartość usługi jest sumą wartośći operacji elementarnych (czynności serwisowych).

Opłata za pakiet usług

Wykupując pakiet N godzin serwisowych, Klient uzyskuje niższą stawkę za godzinę serwisu: okres ważności rabatu trwa określoną w pakiecie ilość miesięcy od czasu wykupienia

Stała opłata miesięczna - ryczałt

W przypadku stałego, częstego korzystania z serwisu komputerowego rozliczenia oparte na stałej opłacie miesięcznej są rozwiązaniem korzystnym zarówno dla Serwisu, jak i dla Klienta.

Stała opłata miesięczna wynika z przyjętego modelu cen i opiera się na dwóch zasadniczych przesłankach:

Po pierwsze, odzwierciedla stałe zaangażowanie w opiekę nad komputerami Klienta. Dzięki niej stan objętego serwisem komputera czy serwera jest kontrolowany w sposób ciągły. Bez stałej opłaty Klient, jego komputery i problemy z nimi związane mógłyby być traktowane jedynie incydentalnie - przy wezwaniu do wykonania jakieś usługi zbierane byłyby tylko potrzebne informacje, wykonywana byłaby usługa, a następnie ślad po tych informacjach by ginął. Chociaż nie jest to wykluczone, Klient nie mógłby liczyć przy kolejnych zgłoszeniach na to, że będzie coś pamiętane z poprzedniej wizyty, czy w ogóle znany będzie stan jego sprzętu, rozumiane jego problemy, że ktoś będzie dbał o ciągłość funkcjonowania sprzętu i oprogramowania, pamiętał ustawienia, hasła, czy dbał o bezpieczeństwo danych. Naturalną konserwacją tego jest więc też fakt, że częścią każdej wizyty serwisowej jest zapoznawanie się ze środowiskiem Klienta, co przekłada się na czas i cenę usługi.

Po drugie, stała opłata jest mechanizmem cenowym, który przynosi korzyść obu stronom. Serwisowi gwarantuje stały, minimalny dochód, czyli bezpieczeństwo finansowe. Klienta zaś uniezależnia od wysokich opłat zależnych od czasu serwisu. Klient nie musi się martwić, czy wizyta będzie trwać 1 godzinę czy 12 godzin, bo płacąc opłatę miesięczną ma zagwarantowane, że za wizytę zapłaci 20zł a nie np. 12 x 50 zł. Dodatkowo taki model płatności stymuluje serwis do takiej pracy, aby minimalizować liczbę potrzebych wizyt, czyli sprzyja wysokiej jakości. Nie można robić czegoś byle jak, czy "zamiatać brudów pod dywan", bo w krótkim czasie będzie trzeba ponownie się zająć tym samym problemem, co oprócz psucia opini byłoby czystą stratą czasu i pieniędzy. Występująca w parze z opłatą serwisową opłata za wizytę do komputera jest mechanizmem chroniącym serwis przed nadużywniem korzyści wynikających ze stałej opłaty przez Klienta, czyli zbyt częstymi nieuzasadnionymi wezwaniami.

Podsumowując, stała opłata miesięczna to cena za niezależne od czasu rozliczanie wizyt serwisowych. Pod względem przedmiotowym wizyta taka obejmuje wszelakie czynności wymagane do utrzymania sprawności danego komputera, jak np. instalacje (systemu, programów, drukarek), konfiguracje (programów, połączeń, poczty, zabezpieczeń), ochronę antywirusową, bezpieczeństwo danych. W naturalny sposób do takiego zakresu czynności nie mogą być zaliczone takie czynności jak np. zakupy (sprzętu, oprogramowania), rozwiązywanie problemów, które powinny być rozwiązywane przez samych użytkowników (np. wyjaśnianie dlaczego arkusz excela nie robi tego, co powinien), o ile nie wiążą się one z niewłaściwym działaniem komputera, czy oprgramowania.

W przypadku serwera lista czynności wymaganych do jego utrzymania jest o wiele dłuższa. W szczególności można tu wymienić: