serwis komputerowy

Wrocław

INFOSERWIS

693 753 777

71 31 66 849

serwis komputerowy
naprawa komputerów
pogotowie komputerowe
profesionalny serwis komputerowy

„Komputery służą do rozwiązywania problemów, które bez komputerów nie istnieją”

Regulamin usług


naprawa komputera

Decydując się na skorzystanie z naszych usług akceptujecie Państwo pewne zasady normujące wzajemne prawa i obowiązki, dzięki którym unikamy nieporozumień podczas pracy. Chodzi o to, aby obie strony wiedziały na czym stoją.

1. Normy ogólne

1.1 Poprzez wezwanie Serwisu i zlecenie wykonania usługi serwisowej Klient potwierdza zapoznanie się z cennikiem i niniejszym regulaminem, oraz ich pełną akceptację.

2. Czas usługi

2.1. Czas usługi jest liczony od chwili przybycia do siedziby Klienta do chwili odbioru usługi.
2.2. Minimalny naliczany czas serwisu w siedzibie Klienta wynosi godzinę. (Pierwsza godzina serwisu w siedzibie Klienta jest liczona w całości nawet, jeżeli usługa trwała krócej.)

3. Zakres czynności

3.1. Zakres czyności niezbędnych do realizacji zlecenia serwisowego określa Serwis po zapoznaniu się z obiektem działań (najczęściej komputer).

4. Gwarancja

4.1. Na wykonane usługi serwisowe udzielana jes 7-dniowa gwarancja.
4.2. Gwarancja nie będzie uznana jeżeli w okresie gwarancji dokonywano na serwisowanym obiekcie działań innych niż standardowe użycie, w szczególności instalacje oprogramowania, zmiany konfiguracji, używanie narzędzi zmieniających konfigurację systemu.
4.3. Gwarancja realizowana jest w tym samym miejscu, w którym wykonana była usługa, chyba że Strony uzgodnią inne miejsce.
4.4. Gwarancja realizowana jest w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

5. Rezygnacja z usługi

5.1. Zarówno Klient jak i serwis mogą w dowolnym momencie zrezygnować z dalszej realizacji zlecenia bez podania przyczyn.
5.2. W przypadku rezygnacji przez Klienta z realizacji zlecenia, to czy Klient zostaje obciążony opłatą za usługę zależy od momentu rezygnacji.
Jeśli rezygnacja nastąpiła:
a) przed przyjazdem Serwisu, to Klient nie jest obciązany żadnymi kosztami.
b) po przyjeździe Serwisu, ale przed przystąpieniem do czynności serwisowych, to Klient zostaje obciążony kosztami dojazdu zgodnie z cennikiem.
c) po rozpoczęciu czynności serwisowych, Klient zostaje obciążony kwotą wynikającą z dotychczasowego czasu usługi i kosztów dojazdu zgodnie z cennikiem, niezależnie od stanu realizacji zlecenia.
5.3. W przypadku rezygnacji przez Serwis z reazlizacji zlecenia, Klient zostaje obciążony kosztami zrealizowanych czynności serwisowych, które zlecił lub, na które wyraził zgodę.
5.3.1 Klientowi nie przysługuje odszkodowanie z tytułu rezygnacji przez Serwis z reazlizacji zlecenia.

6. Formy płatności i rozliczeń

6.1. Zasadniczą formą płatności jest zapłata gótówką na podstawie wystawionej faktury VAT.
6.2. Za zgodą serwisu, dopuszcza się płatność przelewem z opóźnionym terminem płatności.

7. Odpowiedzialność

7.1. Niezależnie od dołożenia należytej staranności i dbałości o powierzony sprzęt i dane Klienta, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za
a) ewentualną utratę danych na powierzonym sprzęcie.
b) uszkodzenia niesprawnego sprzętu, np. całkowitą awarię cześciowo niesprawnej płyty głównej
c) uszkodzenia wywołane przez niesprawny sprzęt powierzony do serwisu, np. uszkodzenie płyty głównej przez uszkodzony zasilacz.