serwis komputerowy

Wrocław

INFOSERWIS

693 753 777

71 31 66 849

serwis komputerowy
naprawa komputerów
pogotowie komputerowe
profesionalny serwis komputerowy

„Komputery służą do rozwiązywania problemów, które bez komputerów nie istnieją”

Obsługa informatyczna firm


Wrocław

Firmom i instytucjom na terenie Wrocławia i okolic proponujemy stałą obsługę informatyczną.

W przypadku stałego, częstego korzystania z serwisu komputerowego rozliczenia oparte na stałej opłacie miesięcznej są rozwiązaniem korzystnym zarówno dla Serwisu, jak i dla Klienta.

Rozwiązanie takie umożliwia stałe zaangażowanie w opiekę nad komputerami Klienta. Stan objętego serwisem komputera czy serwera jest kontrolowany w sposób ciągły. Bez stałej obsługi Klient, jego komputery i problemy z nimi związane mógłyby być traktowane jedynie incydentalnie - przy wezwaniu do wykonania jakieś usługi zbierane byłyby tylko potrzebne informacje, wykonywana byłaby usługa, a następnie ślad po tych informacjach by ginął. Chociaż nie jest to wykluczone, Klient nie mógłby liczyć przy kolejnych zgłoszeniach na to, że będzie coś pamiętane z poprzedniej wizyty, czy w ogóle znany będzie stan jego sprzętu, rozumiane jego problemy, że ktoś będzie dbał o ciągłość funkcjonowania sprzętu i oprogramowania, pamiętał ustawienia, hasła, czy dbał o bezpieczeństwo danych. Naturalną konserwacją tego jest więc też fakt, że częścią każdej wizyty serwisowej byłoby zapoznawanie się ze środowiskiem Klienta, co przekłada się na czas i cenę usługi.

Ponadto stała opłata jest mechanizmem cenowym, który przynosi korzyść obu stronom. Serwisowi gwarantuje stały, minimalny dochód, czyli bezpieczeństwo finansowe. Klienta zaś uniezależnia od wysokich opłat zależnych od czasu serwisu. Klient nie musi się martwić, czy wizyta będzie trwać 1 godzinę czy 12 godzin, bo płacąc opłatę miesięczną ma zagwarantowane, że za wizytę zapłaci 20zł a nie np. 12 x 50 zł. Dodatkowo taki model płatności stymuluje serwis do takiej pracy, aby minimalizować liczbę potrzebych wizyt, czyli sprzyja wysokiej jakości. Nie można robić czegoś byle jak, czy "zamiatać brudów pod dywan", bo w krótkim czasie będzie trzeba ponownie się zająć tym samym problemem, co oprócz psucia opini i narażeaniem się na utratę Klienta, byłoby czystą stratą czasu i pieniędzy. Występująca w parze z opłatą serwisową opłata za wizytę do komputera jest mechanizmem chroniącym serwis przed nadużywniem korzyści wynikających ze stałej opłaty przez Klienta, czyli zbyt częstymi nieuzasadnionymi wezwaniami.

Podsumowując, stała opłata miesięczna to cena za niezależne od czasu rozliczanie wizyt serwisowych, przejęcie opieki i troski o stan powierzonych zasobów informatycznych.

Pod względem przedmiotowym stała obsługa informatyczna firm i instytucji obejmuje wszelakie czynności wymagane do utrzymania sprawności danego komputera, jak np. instalacje (systemu, programów, drukarek), konfiguracje (programów, połączeń, poczty, zabezpieczeń), ochronę antywirusową, bezpieczeństwo danych. W naturalny sposób do takiego zakresu czynności nie mogą być zaliczone takie czynności jak np. zakupy (sprzętu, oprogramowania), rozwiązywanie problemów, które powinny być rozwiązywane przez samych użytkowników (np. wyjaśnianie dlaczego arkusz excela nie robi tego, co powinien), o ile nie wiążą się one z niewłaściwym działaniem komputera, czy oprgramowania.

W przypadku serwera lista czynności wymaganych do jego utrzymania jest o wiele dłuższa. W szczególności można tu wymienić: